Raad 23 oktober 2017 (20:30 - 23:00)

Datum: 23-10-2017 Tijd: 20:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 23 oktober 2017 (20:30 - 23:00)

Datum: 23-10-2017
Tijd: 20:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Haalbaarheidsonderzoek naar bouw van een Vikingschip
Griffienummer: 2017-M0020
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 09 oktober 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 23 oktober 2017
Griffienummer: 2017-0126
6 Hamerstukken
7 Vastgoedbestendig Zutphen - Visie op vastgoed en accommodatiebeleid
Griffienummer: 2017-0095
8 Motie: Raad van de toekomst
Griffienummer: 2017-M0009
9a Amendement: Budget jongerenwoningen
Griffienummer: 2017-A0008
9b Amendement: Huisstijl niet opnieuw stijlen
Griffienummer: 2017-A0009
9c Programmabegroting 2018-2021
Griffienummer: 2017-0125

Het voorstel staat geagendeerd voor een eerste plenaire bespreking. Besluitvorming  is voorzien in de raadsvergadering van 6 november 2017.

9d Motie: Afschaffen eigen bijdrage WMO
Griffienummer: 2017-M0024
9e Motie: Doorvaarbare duiker die de Hoofdgracht verbindt met de Vispoortgracht voor de fluisterboten
Griffienummer: 2017-M0025
10 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 23-10-2017

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl