Pagina delen

Raad 23 oktober 2017 (20:30 - 23:00)

Datum 23-10-2017 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Haalbaarheidsonderzoek naar bouw van een Vikingschip
Griffienummer: 2017-M0020
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 09 oktober 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 23 oktober 2017
Griffienummer: 2017-0126
6 Hamerstukken
7 Vastgoedbestendig Zutphen - Visie op vastgoed en accommodatiebeleid
Griffienummer: 2017-0095
8 Motie: Raad van de toekomst
Griffienummer: 2017-M0009
9a Amendement: Budget jongerenwoningen
Griffienummer: 2017-A0008
9b Amendement: Huisstijl niet opnieuw stijlen
Griffienummer: 2017-A0009
9c Programmabegroting 2018-2021
Griffienummer: 2017-0125

Het voorstel staat geagendeerd voor een eerste plenaire bespreking. Besluitvorming  is voorzien in de raadsvergadering van 6 november 2017.

9d Motie: Afschaffen eigen bijdrage WMO
Griffienummer: 2017-M0024
9e Motie: Doorvaarbare duiker die de Hoofdgracht verbindt met de Vispoortgracht voor de fluisterboten
Griffienummer: 2017-M0025
10 Sluiting