Pagina delen

Raad 23 mei 2016 (21:30 - 23:00)

Datum 23-05-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelaten de heer H. Brouwer als raadslid gedurende de derde periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers
Griffienummer: 2016-0059
3c Beëdiging van de heer H. Brouwer als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 9 mei 2016
6 Lijst ingekomen stukken Raad 23 mei 2016
Griffienummer: 2016-0057
7 Hamerstukken
7a Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lunette Eiland"
Griffienummer: 2016-0053
7b Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Geesinkweg 2, gemeente Zutphen"
Griffienummer: 2016-0056
7c Bekrachtiging geheimhouding overzicht frictiekosten zwembad bij raadsvoorstel financiën zwembad IJsselslag
Griffienummer: 2016-0047
7d Bestemmingsplan "Geesinkweg 2 gemeente Zutphen"
Griffienummer: 2016-0055
7e Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lunette Eiland
Griffienummer: 2016-0054
7f Concept Begroting Tribuut 2017
Griffienummer: 2016-0060
7g Vaststellen bestemmingsplan "Basseroord"
Griffienummer: 2016-0061
7h Benoeming van mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A.J.A. Putker.
Griffienummer: 2016-0064
8 Financiele verordening
Griffienummer: 2015-0206
9 Sluiting