Raad 23 maart 2015 (21:30 - 23:00)

Datum: 23-03-2015 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 23 maart 2015 (21:30 - 23:00)

Datum: 23-03-2015
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 9 maart 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 23 maart 2015
Griffienummer: 2015-0033
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Advies over verlenging zendmachtiging Berkelstroom
Griffienummer: 2015-0035
7 Nota verbonden partijen
Griffienummer: 2015-0023
8 Samenwerkingsovereenkomst met provincie Gelderland over basismobiliteit
Griffienummer: 2015-0032
9 Intrekken van de Referendumverordening voor de gemeente Zutphen 2005
Griffienummer: 2010-0022
10 Evaluatie referendumverordening
Griffienummer: 2015-0019
11 Wijziging omvang aanstelling wethouders na vertrek wethouder Gründemann
Griffienummer: 2015-0004
12 Visie Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid
Griffienummer: 2015-0014
13 Motie: Maak elektrisch rijden makkelijker
Griffienummer: 2015-M0001
14 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 23-03-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl