Pagina delen

Raad 23 maart 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 23-03-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 9 maart 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 23 maart 2015
Griffienummer: 2015-0033
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Advies over verlenging zendmachtiging Berkelstroom
Griffienummer: 2015-0035
7 Nota verbonden partijen
Griffienummer: 2015-0023
8 Samenwerkingsovereenkomst met provincie Gelderland over basismobiliteit
Griffienummer: 2015-0032
9 Intrekken van de Referendumverordening voor de gemeente Zutphen 2005
Griffienummer: 2010-0022
10 Evaluatie referendumverordening
Griffienummer: 2015-0019
11 Wijziging omvang aanstelling wethouders na vertrek wethouder GrĂ¼ndemann
Griffienummer: 2015-0004
12 Visie Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid
Griffienummer: 2015-0014
13 Motie: Maak elektrisch rijden makkelijker
Griffienummer: 2015-M0001
14 Sluiting