Raad 23 juni 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 23-06-2014 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 23 juni 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 23-06-2014
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 2 juni 2014
4b Handelingen raad 10 juni 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 23 juni 2014
Griffienummer: 2014-0084
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Kredietvoorstel PIN betalen in parkeerautomaten
Griffienummer: 2014-0082
6b Krediet verbouwing Henri Dunantweg 1-3
Griffienummer: 2014-0081
6c Zienswijze van de raad op de begroting VNOG 2015
Griffienummer: 2014-0087
6d Zienswijze van de raad over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek
Griffienummer: 2014-0098
6e Wijziging vergoeding ombudsman
Griffienummer: 2014-0097
6f Herinrichting Marspoortstraat, Groenmarkt
Griffienummer: 2014-0089
6g Bekrachtiging geheimhouding bij ''Herinrichting Groenmarkt en Marspoortstraat, investeringsbegroting''
Griffienummer: 2014-0088
6h Benoeming Forumlid E. Jager
Griffienummer: 2014-0080
7 Motie: Zutphen ambachtstad
Griffienummer: 2014-M0014
8 Motie: Nieuwe passende bestemming voor Huize Borro
Griffienummer: 2014-M0015
9 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 23-06-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl