Pagina delen

Raad 23 april 2018 (20:30 - 23:00)

Datum 23-04-2018 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 9 april 2018
6 Lijst ingekomen stukken Raad 23 april 2018
Griffienummer: 2018-0043
7 Hamerstukken
7a Aanvullende kredietaanvraag 2018 rioleringswerkzaamheden
Griffienummer: 2018-0045
7b Zienswijze raad op de concept Begroting Tribuut 2019
Griffienummer: 2018-0040
8 Concept kadernota VNOG 2019-2022
Griffienummer: 2018-0019
9 Motie: Uitzettingen Afghaanse vluchtelingen
Griffienummer: 2018-M0018
10 Interpellatieverzoek Burgerbelang inzake BMC rapport Formatiecalculatie Het Plein
Voorstel: Instemmen met de voorgestelde behandelprocedure.
11 Benoeming van twee raadvertegenwoordigers in de Rekenkamercommissie Zutphen 2018
Griffienummer: 2018-0041

Aan het begin van de behandeling van dit agendapunt krijgen alle kandidaten de gelegenheid om hun motivatie voor deze rol uiteen te zetten.

12 Motie: Dementievriendelijke gemeente Zutphen
Griffienummer: 2018-M0013
13 Motie: Gevaarlijke kruising Jan Vermeerstraat/Gerard Doustraat
Griffienummer: 2018-M0010
14 Motie: Paulus Potterstraat goed op weg
Griffienummer: 2018-M0007
15 Motie: Integrale aanpak verkeer en veilige leefomgeving Zutphen, Warnsveld en de Hoven
Griffienummer: 2018-M0012
16 Sluiting