Pagina delen

Raad 22 september 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 22-09-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 8 september 2014 (21:30 - 23:00)
5 Lijst ingekomen stukken Raad 22 september 2014
Griffienummer: 2014-0127
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 22 september 2014
Griffienummer: 2014-0125
6b Wijziging Forumleden Burgerbelang en Fractie Jansen
Griffienummer: 2014-0128
6c Bestemmingsplan Spiegelstraat 3
Griffienummer: 2014-0132
6d Ontheffing van lidmaatschap van de heer Brunsveld en benoeming tot lid van de heren Siemes en Brouwer van de Rekenkamercommissie
Griffienummer: 2014-0129
7 Veiligheidsstrategie 2015-2018 en meerjarenbeleidsplan Politie 2015-2018
Griffienummer: 2014-0122
8 Sluiting