Pagina delen

Raad 22 mei 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 22-05-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten nieuwe bedrijven
Griffienummer: 2016-M0015
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 8 mei 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 22 mei 2017
Griffienummer: 2017-0051
6 Hamerstukken
6a GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2018
Griffienummer: 2017-0053
6b Concept jaarstukken 2016 en concept begroting 2018 Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2017-0056
7 I-Visie 2020 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2017-0038
8 Motie: Blauwboek-voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen
Griffienummer: 2017-M0003
9 Sluiting