Pagina delen

Raad 22 april 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 22-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Herlocatie kermis markten Zutphen
Griffienummer: 2013-M0029
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 7 april 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 22 april 2014
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Prioritair Programma Stad en Regio (Stadscontract Zutphen, Regiocontract Stedendriehoek)
Griffienummer: 2014-0044
6b Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 22 april 2014
Griffienummer: 2014-0056
6c Nagekomen benoemingen Forumvoorzitters bij ingang van de raadsperiode 2014-2018
Griffienummer: 2014-0057
6d Benoeming leden Rekenkamercommissie bij ingang van de raadsperiode 2014-2018
Griffienummer: 2014-0059
7 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Plein
Griffienummer: 2014-0037
8 Wonen met een plus Zutphen
Griffienummer: 2014-0043
9 Motie: Lokaal aanbesteden
Griffienummer: 2014-M0011
10 Motie: Help de Hanzehof
Griffienummer: 2014-M0007
11 Motie: Verbetering huishoudelijke hulp
Griffienummer: 2014-M0009
12 Motie: Bomen op kleine particuliere kavels in beschermd stads- en dorpsgezicht beter beschermen
Griffienummer: 2014-M0008
13 Sluiting