Raad 22 april 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 22-04-2014 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 22 april 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 22-04-2014
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Herlocatie kermis markten Zutphen
Griffienummer: 2013-M0029
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 7 april 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 22 april 2014
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Prioritair Programma Stad en Regio (Stadscontract Zutphen, Regiocontract Stedendriehoek)
Griffienummer: 2014-0044
6b Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 22 april 2014
Griffienummer: 2014-0056
6c Nagekomen benoemingen Forumvoorzitters bij ingang van de raadsperiode 2014-2018
Griffienummer: 2014-0057
6d Benoeming leden Rekenkamercommissie bij ingang van de raadsperiode 2014-2018
Griffienummer: 2014-0059
7 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Plein
Griffienummer: 2014-0037
8 Wonen met een plus Zutphen
Griffienummer: 2014-0043
9 Motie: Lokaal aanbesteden
Griffienummer: 2014-M0011
10 Motie: Help de Hanzehof
Griffienummer: 2014-M0007
11 Motie: Verbetering huishoudelijke hulp
Griffienummer: 2014-M0009
12 Motie: Bomen op kleine particuliere kavels in beschermd stads- en dorpsgezicht beter beschermen
Griffienummer: 2014-M0008
13 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 22-04-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl