Pagina delen

Raad 21 september 2020

Datum 21-09-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Update Coronacrisis 21 september 2020
7 Vaststellen Handelingen
7a Handelingen raad 26 juni 2020
7b Handelingen raad 6 juli 2020
7c Handelingen raad 13 en 14 juli 2020
7d Handelingen besloten vergadering raad 30 juli en 26 augustus 2020
8 Lijst ingekomen stukken Raad 21 september 2020
Griffienummer: 2020-0063
9 Hamerstukken
9a Ontslag Forumlid Albèr Giezen en benoeming Forumlid Suzanne de Geus
Griffienummer: 2020-0078
9b Ontslag Forumlid Kees van Toor en benoeming Forumlid Henk Weststrate
Griffienummer: 2020-0079
9c Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2020-0064
9d Selectief openstellen van de digitale weg voor het indienen van Wob-verzoeken
Griffienummer: 2020-0069
9e Bekrachtiging geheimhouding handelingen raad 30 juli en 26 augustus 2020
Griffienummer: 2020-0083
10 Evaluatie Zutphen energieneutraal 2018-2019
Griffienummer: 2020-0053
11 Motie: Aanwijzing Monument Vakschool voor Meisjes
Griffienummer: 2020-M0023
12 Sluiting