Pagina delen

Raad 21 september 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 21-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Brandveilig wonen
Griffienummer: 2015-M0004
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 7 september 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 21 september 2015
Griffienummer: 2015-0133
6 Hamerstukken
6a Diverse ramingen Forum en Raad 21 september 2015
Griffienummer: 2015-0124
6b Aanpassing grens bebouwde kom Deventerweg
Griffienummer: 2015-0121
6c Bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18
Griffienummer: 2015-0126
6d Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18
Griffienummer: 2015-0125
7 Aanwijzen kern Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht
Griffienummer: 2015-0118
8 Wijkontwikkelingsplan De Hoven
Griffienummer: 2015-0112
9 Intrekken van de Referendumverordening voor de gemeente Zutphen 2005
Griffienummer: 2010-0022
10 Evaluatie referendumverordening
Griffienummer: 2015-0019
11 Motie: Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur
Griffienummer: 2015-M0011
12a Motie: Leerrecht vanaf 2,5 jaar (Voor- en vroegtijdige educatie)
Griffienummer: 2015-M0016
12b Motie: Ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen vanaf 2,5 jaar door middel van voorschoolse en vroegschoolse educatie
Griffienummer: 2015-M0027
13 Motie: Energieneutraal bouwen
Griffienummer: 2015-M0020
14 Motie: Extra geld voor speelattributen De IJsselslag
Griffienummer: 2015-M0014
15 Sluiting