Pagina delen

Raad 21 november 2016 (21:30 - 23:00)

Datum 21-11-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten nieuwe bedrijven
Griffienummer: 2016-M0015
3a2 Motie: Kansen voor iedereen (armoedebeleid)
Griffienummer: 2016-M0027
3a3 Motie: Oplossing voor de voedselbank
Griffienummer: 2016-M0020
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 7 november 2016
5 Lijst ingekomen stukken Raad 21 november 2016
Griffienummer: 2016-0140
6 Hamerstukken
6a Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016
Griffienummer: 2016-0139
6b Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken-2
Griffienummer: 2016-0142
6c Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Archipel
Griffienummer: 2016-0143
6d Bekrachting geheimhouding curricula vitae (cv's) leden Raad van Toezicht Stichting Archipel
Griffienummer: 2016-0144
6e Verzamelbegrotingswijziging november betreffende begroting 2016 - hangmat
Griffienummer: 2016-0147
7 Begrotingswijziging Burap 2016-2
Griffienummer: 2016-0131
8 Initiatiefraadsvoorstel 'Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen'
Griffienummer: 2016-0118
9 Motie: Innovatief parkeerbeleid t.b.v. autovrij 's Gravenhof
Griffienummer: 2016-M0023
10 Sluiting