Pagina delen

Raad 21 februari 2022 (19:30 - 23:00)

Datum 21-02-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 31 januari 2022
7 Lijst ingekomen stukken Raad 21 februari 2022
Griffienummer: 2022-0006
7a Memo Afhandeling bezwaren en klachten
8 Hamerstukken
8a Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG
Griffienummer: 2022-0007
8b Aanvraag bijdrage Ministerie van BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2021
Griffienummer: 2022-0016
8c 3e Wijziging GR Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Griffienummer: 2022-0018
Bespreekstukken
9a Amendement: Adviesrecht onder de Omgevingswet - bindend adviesrecht woningen buitengebied
Griffienummer: 2022-A0001
9b Amendement: Adviesrecht onder de Omgevingswet - bindend adviesrecht kappen bomen en houtopstanden
Griffienummer: 2022-A0002
9c Amendement: Adviesrecht onder de Omgevingswet - bindend adviesrecht zonnepanelen groter dan 1 ha
Griffienummer: 2022-A0003
9d Adviesrecht onder de Omgevingswet
Griffienummer: 2022-0008
10 Intrekking Verordening Dorpsraad Warnsveld 2010
Griffienummer: 2022-0009
11 Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2022
Griffienummer: 2022-0010
12a Amendement: Handhaving verkeersveiligheid Paulus Potterstraat
Griffienummer: 2022-A0004
12b Reactie op motie ‘actualisering verkeersbeleid gemeente Zutphen’ 2021-M0019 en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor aanpak Paulus Potterstraat en herontwikkeling van de Lange Hofstraat e.o.
Griffienummer: 2022-0014
13a Amendement: Stop leegeten gemeentebegroting door theater de Hanzehof
Griffienummer: 2022-A0005
13b Hanzehof, aankoop vastgoed, verhuur pand, culturele exploitatie (ovb)
Griffienummer: 2022-0015
14 Moties vreemd aan de orde van de dag
14a Motie: Cruijff Court in het Waterkwartier
Griffienummer: 2021-M0044
14b Motie: Hulpmiddelen vanuit WMO Allrisk verzekeren
Griffienummer: 2022-M0001
14c Motie: Behoud en meer inzet middelen tegen armoede
Griffienummer: 2022-M0003
15 Sluiting