Pagina delen

Raad 20 september 2021 (19:30 - 23:00)

Datum 20-09-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Toelating en beëdiging van een nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating de heer H. Hissink als raadslid en opvolger van de heer G.W. Peteroff
Griffienummer: 2021-0093
3c Beëdiging van dhr. H. Hissink als raadslid
4 Algemeen spreekrecht
5 Actieve informatievoorziening vanuit het college
6 Vragen betreffende de actualiteit
7 Vaststellen Handelingen
7a Handelingen Raad 2 juli 2021
7b Handelingen Raad 12 en 13 juli 2021
8 Lijst ingekomen stukken Raad 20 september 2021
Griffienummer: 2021-0074
9 Hamerstukken
9a Aanvullend krediet Rioolvervanging Warnsveld
Griffienummer: 2021-0078
9b Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (9e wijziging) en Legesverordening gemeente Zutphen 2021 (1e wijziging)
Griffienummer: 2021-0085
9c Voorbereidingsbesluit gebied "Fort de Pol"
Griffienummer: 2021-0084
9d Ontslag mevr. M. van Ast als Forumlid van de Stadspartij
Griffienummer: 2021-0090
9e Benoeming Forumlid Henk-Jan Hulleman voor VVD
Griffienummer: 2021-0095
10 Verklaring van geen bedenkingen verhoging schoorsteen GMB
Griffienummer: 2021-0086
11 Vaststellen Verordening vestiging uitsluitend recht Gemeentepolis gemeente Zutphen 2021
Griffienummer: 2021-0081
12 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Hoveniersweg 16, Zutphen'
Griffienummer: 2021-0083
13 Eindrapportage Raadswerkgroep Financiële kaderstelling
Griffienummer: 2021-0080
14a Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Geen grootschalige zoekgebieden voor windenergie en zonneparken in Zutphen
Griffienummer: 2021-A0017
14b Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Afwegingskader toetsen initiatieven
Griffienummer: 2021-A0018
14c Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio
Griffienummer: 2021-0082
15a Vaststelling Structuurbeeld Klein Vaticaan
Griffienummer: 2021-0057
15b Motie: Geen sloop Baudartiuscollege
Griffienummer: 2021-M0032
16 Beleidsplan Handhaving sociaal domein gemeente Zutphen 2021-2024
Griffienummer: 2021-0079
17 Motie: Duurzaam en integraal herstelplan Corona
Griffienummer: 2021-M0021
18 Motie: Corona Gedenkplaats
Griffienummer: 2021-M0029
19 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
19a Motie: Behoud verloskunde in het Gelre ziekenhuis Zutphen
Griffienummer: 2021-M0031
19b Motie: Broederenkerk blijvend publiek toegankelijk
Griffienummer: 2021-M0033
20 Sluiting