Pagina delen

Raad 20 september 2018 (19:30 - 19:45)

Datum 20-09-2018 Tijd 19:30 - 19:45
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Toelating en be√ędiging van nieuwe raadsleden
3a Benoeming van en rapportage door de commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van de heer A.J.A. Putker als tijdelijk raadslid en van mevrouw K.M. van Wamel als raadslid
3c Be√ędiging van de nieuwe raadsleden
4 Ontslag Forumlid N. Bossenbroek en benoeming Forumleden J.C.F. Jansen en A.R. Nijenhuis
Griffienummer: 2018-0095
5 Benoeming van mw. M.W. Wesselink als Forumvoorzitter
Griffienummer: 2018-0094
6 Motie: Vervallen bezuiniging Graafschap bibliotheken
Griffienummer: 2018-M0035
7 Sluiting