Pagina delen

Raad 20 november 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 20-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld
Griffienummer: 2017-M0014
3a2 Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018
Griffienummer: 2017-M0013
3a3 Motie: Cameratoezicht centrum Zutphen
Griffienummer: 2017-M0004
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handellingen Raad 6 november 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 20 november 2017
Griffienummer: 2017-0141
6 Hamerstukken
6a Benoeming dhr. J.H.R. Pierik extern lid rekenkamercommissie
Griffienummer: 2017-0142
6b Krediet voor voorbereidend onderzoek Poort van Zuid
Griffienummer: 2017-0146
6c Krediet voor vervanging kantoormeubilair
Griffienummer: 2017-0144
6d Actualisatie Nota bodembeheer 2011 via vaststelling van het rapport "Regionale Bodemkwaliteitskaart Stedendriehoek, aanvulling op de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Zutphen"
Griffienummer: 2017-0145
7 Motie: Ruimte voor WALHALLAb
Griffienummer: 2017-M0030
8a Motie: Extern onafhankelijk onderzoek naar de problemen van het zwembad
Griffienummer: 2017-M0031
8b Motie: Beheerplan zwembad de IJsselslag
Griffienummer: 2017-M0032
9a Amendement: Herijking visie toegang sociaal domein vanaf 2019
Griffienummer: 2017-A0012
9b Herijking visie toegang sociaal domein vanaf 2019
Griffienummer: 2017-0133
10 Motie: Voortbestaan voedselbank garanderen zolang in de gemeente mensen in armoede leven
Griffienummer: 2017-M0021
11 Motie: Sneller betalen van facturen
Griffienummer: 2017-M0022
12 Motie: Openbare toiletten in Zutphen
Griffienummer: 2017-M0023
13 Sluiting