Pagina delen

Raad 20 mei 2019 (19:30 - 23:00)

Datum 20-05-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Toelating en beëdiging van een nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating dhr. G.J.H. Pelgrim als raadslid ter opvolging van mevr. M. Wesselink
Griffienummer: 2019-0046
3c Beëdiging van dhr. G.J.H. Pelgrim als raadslid
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragenkwartiertje
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 6 mei 2019
7 Lijst ingekomen stukken Raad 20 mei 2019
Griffienummer: 2019-0023
8 Hamerstukken
8a Begrotingswijziging 2019-08 1e Verzamelwijziging 2019
Griffienummer: 2019-0026
8b Begrotingswijziging 2019-09 Bijdrage GR Het Plein en verwerken maatregelen Berenschot
Griffienummer: 2019-0027
8c Benoeming van mevrouw Van Ast als Forumlid voor de Stadspartij
Griffienummer: 2019-0047
8d Aanwijzing accountant vanaf boekjaar 2019
Griffienummer: 2019-0042
9a Rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen
9a1 Motie: Motie van wantrouwen tegen wethouder De Jonge
Griffienummer: 2019-M0010
9a2 Motie: Motie van treurnis tegen burgemeester Vermeulen
Griffienummer: 2019-M0011
9b Overnemen van aanbevelingen uit Rekenkameronderzoek 'Financieel perspectief Zutphen'
Griffienummer: 2019-0034
10 Financiële kaderstelling van de raad richting het college
Griffienummer: 2019-0014
11 Goedkeuren van coöperatie Zonnestroom Zutphen
Griffienummer: 2019-0024
12 Motie: Hond Veilig Zutphen
Griffienummer: 2019-M0006
13 Focustraject: Dilemma-notitie Krachtig Zutphen
Griffienummer: 2019-0044

Iedere fractie krijgt circa twee minuten de gelegenheid te pitchen, waarbij geen interrupties worden toegestaan. Daarna wordt het gesprek gevoerd.

14 Krediet Herinrichting Lange Hofstraat
Griffienummer: 2019-0028
15 Motie: Deelnemen aan experiment Wietproef
Griffienummer: 2019-M0008
16 Sluiting