Pagina delen

Raad 20 juni 2014 (15:00 - 17:00)

Datum 20-06-2014 Tijd 15:00 - 17:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Vermoedelijke hamerstukken
3a Benoeming Forumlid E. Jager
Griffienummer: 2014-0080
3b Benoeming Forumleden Siemes, Jaspers en Marks
Griffienummer: 2014-0091
4 Voorjaarsnota 2014
Griffienummer: 2014-0076
5 Sluiting