Pagina delen

Raad 20 februari 2023 (19:30 - 23:00)

Datum 20-02-2023 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Jaeger
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp Video
Link naar live uitzending raad 20 februari 2023
Griffienummer: 2023-0013
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen besluitenlijst(en)
6a Besluitenlijst raadsvergadering 30 januari 2023
6b Besluitenlijst raad 9 februari 2023
7 Lijst ingekomen stukken Raad 20 februari 2023
Griffienummer: 2023-0006
8 Hamerstukken
8a Verordening op de Auditcommissie gemeente Zutphen 2023
Griffienummer: 2023-0008
Bespreekstukken
9a Vervolg besluitvorming Kattenhavestraat na tussenuitspraak Raad van State en motie van de raad over zichtlijnen Kattenhavestraat
Griffienummer: 2023-0007
9b Motie: Groene toekomst voor de Kattenhavestraat
Griffienummer: 2023-M0004
10 Verbouw en inrichting Bourgonjetoren
Griffienummer: 2023-0003
11 Moties vreemd aan de orde van de dag
11a Motie: Jaarlijkse gastlessen door gemeenteraadsleden in het voortgezet onderwijs
Griffienummer: 2023-M0002
12 Sluiting

Agenda's 20-02-2023

Behandeld in