Pagina delen

Raad 20 april 2020

Datum 20-04-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Het invoeren van een opt-in systeem t.a.v. reclamefolders
Griffienummer: 2020-M0005
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht

Insprekers die zich aanmelden  worden bij de behandeling van dit agendapunt tijdelijk toegelaten tot de videoconference.

4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Handelingen
6a Handelingen Raad 9 maart 2020
7. Lijst ingekomen stukken Raad 14 april 2020
Griffienummer: 2020-0017
8 Hamerstukken
8a ISV Subsidie Basseroord 16
Griffienummer: 2020-0011
8b Vaststelling wijzigingsverordeningen diverse belastingen 2020 Zutphen
Griffienummer: 2020-0019
8c Ontslag Forumlid voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld en PVDA en benoeming Forumleden voor Kies Lokaal Zutphen Warnsveld en PVDA
Griffienummer: 2020-0028
9 Aanboddocument stichting Perspectief 2021-2024
10 Motie: Verbod op gebruik middel glyfosaat in de gemeente Zutphen
Griffienummer: 2020-M0004
11 Initiatief raadsvoorstel Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid
Griffienummer: 2020-0026
12 Sluiting