Pagina delen

Raad 20 april 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 20-04-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Toekomstbestendigheid van de Biomassacentrale Zutphen
Griffienummer: 2014-M0021
3a2 Motie: Behoud bomen provinciaalse weg
Griffienummer: 2015-M0003
3a3 Motie: Ontwikkel een USP van formaat
Griffienummer: 2014-M0026
3a4 Motie: Betere blik op het 's Gravenhof
Griffienummer: 2014-M0027
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 7 april 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 20 april 2015
Griffienummer: 2015-0048
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Ontslag van dhr. Pletzers als raadsadviseur locogriffier gemeente Zutphen
Griffienummer: 2015-0044
6b Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) Bodemmiddelen
Griffienummer: 2015-0049
6c Vaststellen bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"
Griffienummer: 2015-0053
6d Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"
Griffienummer: 2015-0054
6e Vaststellen bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"
Griffienummer: 2015-0055
6f Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"
Griffienummer: 2015-0056
6g Diverse begrotingswijzigingen Forum en Raad 20 april 2015
Griffienummer: 2015-0058
7 Sluiting