Pagina delen

Raad 2 juni 2022

Datum 02-06-2022 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Vaststelling van de agenda
3 Benoeming en installatie van het nieuwe college
3a Toespraken kandidaat wethouders en mogelijkheid om vragen te stellen
3b Rapportage van de commissie onderzoek geloofsbrieven
3c Benoeming stembureau
3d Benoeming wethouders na gemeenteraadsverkiezingen 2022 en verlening ontheffing woonplaatsvereiste
Griffienummer: 2022-0052
3e Aannemen van de benoeming door de wethouders
3f Afleggen van de eed of belofte door de benoemde wethouders
4 Sluiting