Pagina delen

Raad 19 mei 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 19-05-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Nieuwe bestemming Huize Borro
Griffienummer: 2014-M0002
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 22 april 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 19 mei 2014
Griffienummer: 2014-0060
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 19 mei 2014
Griffienummer: 2014-0062
7 Knelpunten transities Sociaal Domein
Griffienummer: 2014-0055
8 Beeldkwaliteitsplan voor het gebied Het Berghege (kavels particulier opdrachtgeverschap)
Griffienummer: 2014-0048
9 Afwijken kaderstelling Halvemaanstraat en wijzigingen ISV 3
Griffienummer: 2014-0049
10 Motie: Lokaal aanbesteden
Griffienummer: 2014-M0011
11 Verzoek om inlichtingen mbt Voortgang openheid en transparantie bij coalitievorming
Griffienummer: 2014-I0001
12 Sluiting