Raad 19 juni 2017 (21:30 - 23:00)

Datum: 19-06-2017 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 19 juni 2017 (21:30 - 23:00)

Datum: 19-06-2017
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Wijzigingen in fractie van Burgerbelang
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 22 mei 2017
6 Lijst ingekomen stukken Raad 19 juni 2017
Griffienummer: 2017-0060
7 Hamerstukken
7a Begrotingswijziging 2017-10 (diverse ramingen en overlopende posten)
Griffienummer: 2017-0061
7b Bestemmingsplan Dennendijk 2a en 2b
Griffienummer: 2017-0065
7c Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan 'Dennendijk 2a en 2b'
Griffienummer: 2017-0066
7d Strategische Raadsagenda Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0063
7e Afwikkeling restant krediet Stadsdiagonaal
Griffienummer: 2017-0069
7f Concept Begroting Tribuut 2018
Griffienummer: 2017-0070
7g Begroting 2018-2021 en jaarstukken 2016 VNOG
Griffienummer: 2017-0071
7h Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1
Griffienummer: 2017-0074
7i Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1
Griffienummer: 2017-0073
8 Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2018
Griffienummer: 2017-0055
9 Breedband-connectiviteit in het buitengebied
Griffienummer: 2017-0047
10 Vaststellen kwaliteitskader Leesten Oost
Griffienummer: 2017-0054
11 Visie op de Participatiewet 2017 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2017-0059
12 Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening
Griffienummer: 2017-0064
13 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 19-06-2017

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl