Raad 19 december 2016

Datum: 19-12-2016 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 19 december 2016

Datum: 19-12-2016
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: C. Abbenhues
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 6 december 2016
5 Lijst ingekomen stukken Raad 19 december 2016
Griffienummer: 2016-0159
6 Hamerstukken
6a Kredietaanvraag aanschaf parkeerautomaten Noorderhaven
Griffienummer: 2016-0155
6b Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (3e wijziging).
Griffienummer: 2016-0157
7 Motie: Tijd en creativiteit voor het Dagelijks Bestaan
Griffienummer: 2016-M0030
8 Motie: Een duurzame toekomst voor De Kaardebol
Griffienummer: 2016-M0024
9 Motie: Handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA
Griffienummer: 2016-M0025
10 Motie: Energieneutrale IJsselkade Zutphen
Griffienummer: 2016-M0026
11 Motie: Streaming raadsvergaderingen
Griffienummer: 2016-M0028
12 Motie: Versnellen realisatie tijdelijke bypass i.v.m. sluiting Oude IJsselbrug
Griffienummer: 2016-M0032
13 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 19-12-2016

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl