Pagina delen

Raad 19 december 2016

Datum 19-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 6 december 2016
5 Lijst ingekomen stukken Raad 19 december 2016
Griffienummer: 2016-0159
6 Hamerstukken
6a Kredietaanvraag aanschaf parkeerautomaten Noorderhaven
Griffienummer: 2016-0155
6b Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (3e wijziging).
Griffienummer: 2016-0157
7 Motie: Tijd en creativiteit voor het Dagelijks Bestaan
Griffienummer: 2016-M0030
8 Motie: Een duurzame toekomst voor De Kaardebol
Griffienummer: 2016-M0024
9 Motie: Handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA
Griffienummer: 2016-M0025
10 Motie: Energieneutrale IJsselkade Zutphen
Griffienummer: 2016-M0026
11 Motie: Streaming raadsvergaderingen
Griffienummer: 2016-M0028
12 Motie: Versnellen realisatie tijdelijke bypass i.v.m. sluiting Oude IJsselbrug
Griffienummer: 2016-M0032
13 Sluiting