Pagina delen

Raad 18 november 2013 (21:30 - 23:00)

Datum 18-11-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3a Mogelijkheid tot het indienen van moties
3aa Motie: Extra middelen voor armoedebestrijding - gemeentelijk armoedebeleid
Griffienummer: 2013-M0025
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
Handelingen Raad 4 november 2013
5 Lijst ingekomen stukken Raad 18 november 2013
Griffienummer: 2013-0161
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Besteding extra gelden armoede en schuldenproblematiek
Griffienummer: 2013-0155
7 Gebiedsplan Rivier in de Stad
Griffienummer: 2013-0145
8 Erfgoedverordening Zutphen 2013
Griffienummer: 2013-0138
9 Motie: Meldpunt stookoverlast
Griffienummer: 2013-M0024
10 Sluiting