Pagina delen

Raad 18 mei 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 18-05-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 20 april 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 18 mei 2015
Griffienummer: 2015-0066
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Ontslag Forumlid dhr. A.S.R. Dijk en benoeming Forumlid dhr. R.G.M. Rutten
Griffienummer: 2015-0063
6c Aanvraag krediet ten behoeve van verbouwing CJG
Griffienummer: 2015-0070
7a Gezond in de Stad
Griffienummer: 2015-0059
7b Wijziging Wegsleepverordening
Griffienummer: 2015-0064
8 Beleidsvisie externe veiligheid
Griffienummer: 2015-0046
9 Toestemming voor oprichting gemeenschappelijke regeling regionale belastingorganisatie Tribuut
Griffienummer: 2015-0052
10 Rapport van bevindingen inzake werkverhoudingen in politiek en bestuurlijk Zutphen
Griffienummer: 2015-0076
11 Motie: Behoud bomen provinciaalse weg
Griffienummer: 2015-M0003
12 Sluiting