Pagina delen

Raad 18 juni 2018 (21:30 - 23:00)

Datum 18-06-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Kansen voor ieder kind
Griffienummer: 2018-M0006
2b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 28 mei 2018
6 Lijst ingekomen stukken Raad 18 juni 2018
Griffienummer: 2018-0059
7 Motie: Behoud Buddy to Buddy
Griffienummer: 2018-M0020
8 Hamerstukken
8a Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst Driesteek 7
Griffienummer: 2018-0062
8b Toetreding gemeente Heerde tot de regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2018-0064
8c Vaststellen gebiedexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein, vaststellen grondprijs Revelhorst
Griffienummer: 2018-0060
8d Geheimhouding gebiedexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein
Griffienummer: 2018-0067
8e Begroting 2019-2022 VNOG
Griffienummer: 2018-0076
8f Zienswijze op de begroting PlusOV 2019 en gewijzigde begroting PlusOV 2018
Griffienummer: 2018-0068
8g Aanwijzing van gemeentelijke vertegenwoordigers in de regioraad Stedendriehoek 2018
Griffienummer: 2018-0072
8h Aanvraag Vangnetuitkering 2017 - instemmen met antwoorden
Griffienummer: 2018-0071
8i Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1
Griffienummer: 2018-0066
9 Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7
Griffienummer: 2018-0061
10 Richtinggevende uitspraak over omgeving van Vispoortplein 16 - oude meisjesvakschool/ROC
Griffienummer: 2018-0047
11 Motie: Zutphen slaafvrije gemeente
Griffienummer: 2018-M0009
12 Motie: Op (elektrische) rolletjes laten lopen
Griffienummer: 2018-M0019
13 Sluiting