Raad 18 juni 2018 (21:30 - 23:00)

Datum: 18-06-2018 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Burgerzaal Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 18 juni 2018 (21:30 - 23:00)

Datum: 18-06-2018
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Kansen voor ieder kind
Griffienummer: 2018-M0006
2b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 28 mei 2018
6 Lijst ingekomen stukken Raad 18 juni 2018
Griffienummer: 2018-0059
7 Motie: Behoud Buddy to Buddy
Griffienummer: 2018-M0020
8 Hamerstukken
8a Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst Driesteek 7
Griffienummer: 2018-0062
8b Toetreding gemeente Heerde tot de regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2018-0064
8c Vaststellen gebiedexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein, vaststellen grondprijs Revelhorst
Griffienummer: 2018-0060
8d Geheimhouding gebiedexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein
Griffienummer: 2018-0067
8e Begroting 2019-2022 VNOG
Griffienummer: 2018-0076
8f Zienswijze op de begroting PlusOV 2019 en gewijzigde begroting PlusOV 2018
Griffienummer: 2018-0068
8g Aanwijzing van gemeentelijke vertegenwoordigers in de regioraad Stedendriehoek 2018
Griffienummer: 2018-0072
8h Aanvraag Vangnetuitkering 2017 - instemmen met antwoorden
Griffienummer: 2018-0071
8i Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1
Griffienummer: 2018-0066
9 Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7
Griffienummer: 2018-0061
10 Richtinggevende uitspraak over omgeving van Vispoortplein 16 - oude meisjesvakschool/ROC
Griffienummer: 2018-0047
11 Motie: Zutphen slaafvrije gemeente
Griffienummer: 2018-M0009
12 Motie: Op (elektrische) rolletjes laten lopen
Griffienummer: 2018-M0019
13 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 18-06-2018

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl