Raad 18 januari 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 18-01-2016 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 18 januari 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 18-01-2016
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers
Griffienummer: 2016-0003
3c Beëdiging van de heer Brouwer als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4a1 Motie: Toekomstbestendigheid van de Biomassacentrale Zutphen
Griffienummer: 2014-M0021
4a2 Motie: Afschaffen jeugdloon Zutphen
Griffienummer: 2015-M0030
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 14 december 2015
6 Lijst ingekomen stukken Raad 18 januari 2016
Griffienummer: 2015-0205
7 Hamerstukken
7a Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek
Griffienummer: 2015-0207
8 Motie: Snel internet in het buitengebied
Griffienummer: 2015-M0033
9 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 18-01-2016

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl