Raad 18 december 2017 (21:30 - 23:00)

Datum: 18-12-2017 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Burgerzaal Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 18 december 2017 (21:30 - 23:00)

Datum: 18-12-2017
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.W. Jansen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 4 december 2017
6 Lijst ingekomen stukken Raad 18 december 2017
Griffienummer: 2017-0171
7 Hamerstukken
7a. Vernieuwing functioneren van de raad - keuzes inzake uit te werken richtingen
Griffienummer: 2017-0149
7b. Budgetoverheveling focustraject 2017-2018
Griffienummer: 2017-0167
7c. Renovatie sportzaal De Mene
Griffienummer: 2017-0168
7d. Bestemmingsplan Keucheniusstraat 26
Griffienummer: 2017-0170
7e. Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003
Griffienummer: 2017-0165
7f. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2018
Griffienummer: 2017-0166
8 Motie: Behoud 80 km op N348 naar Deventer
Griffienummer: 2017-M0029
9 Rapportage over het collegeonderzoek naar de vergunningverlening van de luchtbehandelingskast
10 Voortgang van het speerpunt "Meer samen doen in de Stedendriehoek"
Griffienummer: 2017-0172
11 Motie: Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen van OZB
Griffienummer: 2017-M0026
12 Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Zutphen (MVI) 2017
Griffienummer: 2017-0143
13 Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019
Griffienummer: 2017-0158
14 Tekorten (2015 en 2016) Stichting Sportaccommodaties Zutphen en enkele andere zaken zwembad
Griffienummer: 2017-0169
15 Motie: Vliegroutes Lelystad Airport
Griffienummer: 2017-M0036
16 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 18-12-2017

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl