Pagina delen

Raad 18 december 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 18-12-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 4 december 2017
6 Lijst ingekomen stukken Raad 18 december 2017
Griffienummer: 2017-0171
7 Hamerstukken
7a. Vernieuwing functioneren van de raad - keuzes inzake uit te werken richtingen
Griffienummer: 2017-0149
7b. Budgetoverheveling focustraject 2017-2018
Griffienummer: 2017-0167
7c. Renovatie sportzaal De Mene
Griffienummer: 2017-0168
7d. Bestemmingsplan Keucheniusstraat 26
Griffienummer: 2017-0170
7e. Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003
Griffienummer: 2017-0165
7f. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2018
Griffienummer: 2017-0166
8 Motie: Behoud 80 km op N348 naar Deventer
Griffienummer: 2017-M0029
9 Rapportage over het collegeonderzoek naar de vergunningverlening van de luchtbehandelingskast
10 Voortgang van het speerpunt "Meer samen doen in de Stedendriehoek"
Griffienummer: 2017-0172
11 Motie: Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen van OZB
Griffienummer: 2017-M0026
12 Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Zutphen (MVI) 2017
Griffienummer: 2017-0143
13 Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019
Griffienummer: 2017-0158
14 Tekorten (2015 en 2016) Stichting Sportaccommodaties Zutphen en enkele andere zaken zwembad
Griffienummer: 2017-0169
15 Motie: Vliegroutes Lelystad Airport
Griffienummer: 2017-M0036
16 Sluiting