Pagina delen

Raad 17 november 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 17-11-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 3 november 2014
5a Lijst ingekomen stukken Raad 17 november 2014
Griffienummer: 2014-0150
5b Ontslagaanvraag wethouder GrĂ¼ndemann
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Verordening organisatie en werkgeverschap griffie gemeente Zutphen 2014
Griffienummer: 2014-0154
6b Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekeningen 2014 en 2015
Griffienummer: 2014-0158
6c Ontbinding van convenant over WKO De Teuge
Griffienummer: 2014-0159
7 Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-2
Griffienummer: 2014-0149
8 Sluiting