Raad 17 november 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 17-11-2014 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 17 november 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 17-11-2014
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 3 november 2014
5a Lijst ingekomen stukken Raad 17 november 2014
Griffienummer: 2014-0150
5b Ontslagaanvraag wethouder Gründemann
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Verordening organisatie en werkgeverschap griffie gemeente Zutphen 2014
Griffienummer: 2014-0154
6b Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekeningen 2014 en 2015
Griffienummer: 2014-0158
6c Ontbinding van convenant over WKO De Teuge
Griffienummer: 2014-0159
7 Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-2
Griffienummer: 2014-0149
8 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 17-11-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl