Pagina delen

Raad 17 juni 2016 (10:30 - 16:30)

Datum 17-06-2016 Tijd 10:30 - 16:30
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening (10.30 uur)
2 Vaststelling van de agenda
3 Bespreking van de Voorjaarsnota 2016
3a Eerste termijn met algemene beschouwingen door de fracties (10.35 uur)

Per fractie is 6 minuten spreektijd beschikbaar. Tijdens de algemene beschouwingen kunnen eventuele moties en amendementen worden ingediend.

Na de algemene beschouwingen zal de vergadering (rond 12.00 uur) worden geschorst tot 13.30, zodat het college tijd heeft om de reactie in eerste termijn voor te bereiden en ook de lunch kan worden gebruikt.

3b Reactie van het college op de eerste termijn (13.30 uur)
3c Tweede termijn (14.30 uur)
3d Reactie van het college op de tweede termijn (15.30 uur)
4 Besluitvorming over de Voorjaarsnota en eventueel ingediende amendementen en moties (16.00 uur)
4a1 Amendement: wijziging doelstelling kwetsbare Zutphenaren
Griffienummer: 2016-A0002
4a2 Amendement: wijziging doelstelling aantrekkelijk voor krachtige Zutphenaren
Griffienummer: 2016-A0003
4a3 Amendement: wijzigen speerpunt Werk maken van werk
Griffienummer: 2016-A0004
4a4 Amendement: schrappen speerpunt Innoveren in de Zorg
Griffienummer: 2016-A0007
4a5 Amendement: De tekorten inzake de gemeenschappelijke regeling Delta
Griffienummer: 2016-A0008
4a6 Amendement: wijziging gespreksnotitie Versterken woonklimaat
Griffienummer: 2016-A0005
4a7 Amendement: Zutphen als Poort naar de Achterhoek
Griffienummer: 2016-A0006
4a Voorjaarsnota 2016
Griffienummer: 2016-0076
4b Motie: IJsselslag ombouwen naar recreatiebad
Griffienummer: 2016-M0012
4c Motie: Huishoudelijke zorg in gemeentelijke handen
Griffienummer: 2016-M0013
4d Motie: Bouwen voor jongeren
Griffienummer: 2016-M0014
4e Motie: Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten nieuwe bedrijven
Griffienummer: 2016-M0015
4f Motie: Acquisitie bedrijven voor Zutphen
Griffienummer: 2016-M0016
4g Motie: Meer Focus op Onderwijs
Griffienummer: 2016-M0017
4h Motie: Actualisatie Masterplan De Mars
Griffienummer: 2016-M0018
5 Sluiting

De genoemde tijden zijn richttijden!

Korte schorsingen zijn voorzien na de agendapunten 3b en 3c.

Agenda's 17-06-2016

Behandeld in

Agenda's Raad {{ actiefJaar }}