Pagina delen

Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00)

Datum 17-12-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 5 november 2018
6 Lijst ingekomen stukken Raad 17 december 2018
Griffienummer: 2018-0120
7 Hamerstukken
7a Statutenwijziging stichting Archipel in verband met oprichting bestuurstichting
Griffienummer: 2018-0130
7b Verordening Jeugdhulp gemeente Zutphen 2018
Griffienummer: 2018-0129
7c Verzamelbegrotingswijziging 2018-23 (incl. Burap 2018-2)
Griffienummer: 2018-0128
7f Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 van de gemeente Zutphen
Griffienummer: 2018-0121
7g Vaststelling bestemmingsplan Huize Borro
Griffienummer: 2018-0119
7h Aanvragen krediet IJsselkade 2e fase
Griffienummer: 2018-0131
7j Ontslag van de heer R. Kraassenberg en benoeming van de heer A. Nijenhuis als lid Auditcommissie Zutphen
Griffienummer: 2018-0136
8 Visie Mobiliteit in de Binnenstad 2018
Griffienummer: 2018-0134
9 Aanvullend krediet voor aanleg vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen
Griffienummer: 2018-0124
10 Krediet voor investeringen bij de voetbalverenigingen z.v.v. AZC en Warnsveldse Boys
Griffienummer: 2018-0123
11 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2018-0132
12 Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld
Griffienummer: 2018-M0045
13 Motie: Kinderpardon
Griffienummer: 2018-M0044
14 Fusie Baudartius en Het Stedelijk Zutphen
Griffienummer: 2018-0122
15 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2018-2
Griffienummer: 2018-0127
16 Vaststellen programma van eisen voor aanbesteding accountantsdiensten 2019
Griffienummer: 2018-0137
17a Amendement: Verordening Brede Adviesraad Sociaal Domein
Griffienummer: 2018-A0013
17b Verordening Brede Adviesraad Sociaal Domein
Griffienummer: 2018-0133
18 Tekorten Stichting Sportaccommodaties Zutphen 2016 en 2017 (De IJsselslag)
Griffienummer: 2018-0139
19 Motie: Tegels eruit, groen erin (operatie steenbreek)
Griffienummer: 2018-M0042
20 Motie: Herbevestiging uitgangspunten verkoop openbaar groen
Griffienummer: 2018-M0037
21 Sluiting