Pagina delen

Raad 16 januari 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 16-01-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug
Griffienummer: 2015-M0005
3a2 Motie: Regenboog zebrapad in Zutphen
Griffienummer: 2016-M0011
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 19 december 2016
4b Handelingen Raad 20 december 2016
4c Handelingen Raad 23 december 2016
5. Lijst ingekomen stukken Raad 16 januari 2017
Griffienummer: 2016-0164
6 Hamerstukken
7. Structurele subsidie Stichting Zutphen Promotie
Griffienummer: 2016-0156
8. Sluiting