Pagina delen

Raad 16 december 2014 (19:30 - 23:00)

Datum 16-12-2014 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststelling van de agenda
3 Bijstellingsnotitie en wijziging Strategische Agenda en programmabegroting
Griffienummer: 2014-0164
4 Twee nieuwe alternatieven naast het oorspronkelijke plan Broederenklooster
Griffienummer: 2014-0165
5 Motie: Cultureel ondernemerschap museum cluster
Griffienummer: 2014-M0023
6 Motie: Dekking tekort 's Gravenhof variant
Griffienummer: 2014-M0025
7 Sluiting