Pagina delen

Raad 16 december 2013 (21:30 - 23:00)

Datum 16-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en be√ędiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van dhr. F.J.M. Heitling als raadslid
Griffienummer: 2013-0179
3c Be√ędiging van dhr. Heitling als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
6 Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2013
Griffienummer: 2013-0180
7 Vermoedelijke hamerstukken
7a Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 in verband met CO2 neutrale exploitatie nieuwbouw scholen
Griffienummer: 2013-0175
7b Beschikbaar stellen investeringskrediet investeringen 2013
Griffienummer: 2013-0178
7c Wijzigen statuten en benoemen bestuursleden Stichting Sportaccommodaties Zutphen
Griffienummer: 2013-0174
7d Wijziging Regionaal beleid functieverandering
Griffienummer: 2013-0167
7e Kamer Algemene Zaken van de Commissie bezwaarschriften
Griffienummer: 2013-0176
7f Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 16 december 2013
Griffienummer: 2013-0183
7g Benoeming Forumleden F.J.G.M. Manders en M. Hissink en en ontslag Forumlid H.S. Beyhansoy
Griffienummer: 2013-0173
8 Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2013-2
Griffienummer: 2013-0158
9 Bestemmingsplan Deventerweg - Voorsteralleekwartier, reparatie Leeuwerikweide
Griffienummer: 2013-0168
10 Motie: Toekomst VVV en TIP
Griffienummer: 2013-M0027
11 Motie: Nooit meer aanbesteden in de thuiszorg
Griffienummer: 2013-M0030
12 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
Griffienummer: 2013-0122
13 Motie: Hoogspanningsleiding ondergronds
Griffienummer: 2013-M0021
14 Sluiting