Pagina delen

Raad 15 oktober 2018 (19:30 - 23:00)

Datum 15-10-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartier
5 Programmabegroting Zutphen 2019 - 2022
Griffienummer: 2018-0104
5a Pitchen van nieuwe/gewijzigde moties
5a1 Motie: B-FM in financiƫle problemen
Griffienummer: 2018-M0032
5a2 Motie: Cultuuromslag Sociaal Domein
Griffienummer: 2018-M0034
5a3 Motie: Meer groene schoolpleinen in Zutphen
Griffienummer: 2018-M0040
5a4 Amendement: Budget voor feitenrelaas veranderend financieel perspectief
Griffienummer: 2018-A0012
5b Reactie van het college op de nieuwe/gewijzigde moties en amendementen
5c Debat

Debat onderling met ruimte om het college vragen te stellen.

5c1 Amendement: Afschaffing voorgestelde bezuiniging bibliotheek
Griffienummer: 2018-A0011
5c2 Amendement: Wijziging subsidie verlaging Graafschapbibliotheken
Griffienummer: 2018-A0010
5c3 Amendement: Besluitpunt moties zonder dekking laten vervallen
Griffienummer: 2018-A0008
5c4 Amendement: Zutphen spreekt
Griffienummer: 2018-A0009
5c5 Motie: Beschermingsbewind in gemeentelijke handen
Griffienummer: 2018-M0038
5c6 Motie: Onderzoek bezuiniging loonsom
Griffienummer: 2018-M0039
5d Reactie college

Reactie van het college ter voorbereiding op de besluitvorming in de raad van 5 november 2018.

6 Sluiting