Pagina delen

Raad 15 november 2021 (19:30 - 23:00)

Datum 15-11-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Toelating en be√ędiging van een tijdelijk nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van de heer A.J.A. Putker als tijdelijk raadslid ter vervanging van mevrouw M. Dolfing
Griffienummer: 2021-0119
3c Be√ędiging van de heer A.J.A. Putker als tijdelijk raadslid
4 Hamerstukken
4a Benoeming Forumlid Addy Garritsen voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld
Griffienummer: 2021-0118
5 Algemeen spreekrecht
6 Actieve informatievoorziening vanuit het college
7 Vragen betreffende de actualiteit
8 Vaststellen Handelingen
8a Handelingen Raad 11 oktober 2021
9 Lijst ingekomen stukken Raad 15 november 2021
Griffienummer: 2021-0110
Bespreekstukken
10 Bespreking over beide initiatief raadsvoorstellen Betaalbaar wonen, inclusief amendementen
10a Amendement: Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Haalbare prijsklassen
Griffienummer: 2021-A0029
10b Amendement: Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Duurzame woningen
Griffienummer: 2021-A0030
10c Amendement: Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Oog voor meerdere soorten woningen
Griffienummer: 2021-A0031
10d Initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen in Zutphen
Griffienummer: 2021-0092
10e Gelegenheid tot eventueel intrekken Alternatief initiatief raadsvoorstel (en amendementen op dit voorstel)
10f Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Realistische prijzen
Griffienummer: 2021-A0032
10g Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Duurzaam bouwen
Griffienummer: 2021-A0033
10h Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Oog voor alle soorten woningen
Griffienummer: 2021-A0034
10i Alternatief initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen Zutphen
Griffienummer: 2021-0126
11 Meerjarenonderhoudsplan Oude IJsselbrug/ onttrekkingen reserve civiele kunstwerken
Griffienummer: 2021-0106
12 Moties vreemd aan de orde van de dag
12a Motie: De versterking van de lokale (onderzoeks-)journalistiek
Griffienummer: 2021-M0035
12b Motie: Tweedeling binnen onze samenleving ivm aankomende kans op 2G
Griffienummer: 2021-M0038
12c Motie: Voortgang Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Griffienummer: 2021-M0039
13 Sluiting