Pagina delen

Raad 15 juni 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 15-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 1 juni 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 15 juni 2015
Griffienummer: 2015-0087
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Krediet voor uitvoering Preventief Medisch Onderzoek met een Health -Check
Griffienummer: 2015-0090
7 Rapport van bevindingen inzake de werkverhoudingen in politiek en bestuurlijk Zutphen
Griffienummer: 2015-0096
8 Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1
Griffienummer: 2015-0074
9 Intrekken van de Referendumverordening voor de gemeente Zutphen 2005
Griffienummer: 2010-0022
10 Evaluatie referendumverordening
Griffienummer: 2015-0019
11 Sluiting