Raad 15 januari 2018 (20:30 - 23:00)

Datum: 15-01-2018 Tijd: 20:30 - 23:00 Zaal: Burgerzaal Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 15 januari 2018 (20:30 - 23:00)

Datum: 15-01-2018
Tijd: 20:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Energieneutraal ontwikkelen grondpercelen
Griffienummer: 2017-M0033
2a2 Motie: Haalbaarheidsonderzoek naar bouw van een Vikingschip
Griffienummer: 2017-M0020
2b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 18 december 2017
6 Lijst ingekomen stukken Raad 15 januari 2018
Griffienummer: 2017-0177
7 Hamerstukken
7a Instellen agendacommissie en benoeming nieuwe Forumvoorzitter
Griffienummer: 2017-0178
7b Geheimhoudingsprotocol gemeente Zutphen en format raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding
Griffienummer: 2017-0179
7c Budget beschikbaar stellen voor bestuursopdracht havens
Griffienummer: 2018-0003
7d Budget voor voorbereiding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)
Griffienummer: 2018-0001
7e Bekrachtiging geheimhouding memo "Inschatting van de financiële gevolgen van de aanbesteding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) op de meerjarenbegroting"
Griffienummer: 2018-0002
8 Rapportage over het collegeonderzoek naar de vergunningverlening van de luchtbehandelingskast
9 Exploitatieplan De Kaardebol ‘Duurzaam samen leren, werken en leven'
Griffienummer: 2017-0174
10 Motie: Aanvulling AB Het Plein met twee externe deskundigen
Griffienummer: 2017-M0034
11 Motie: ontmanteling Het Plein door externe deskundige
Griffienummer: 2017-M0035
12 Motie: Talenten vieren
Griffienummer: 2018-M0002
13 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 15-01-2018

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl