Pagina delen

Raad 15 februari 2016 (21:30 - 23:00)

Datum 15-02-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3. Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3a. Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b. Toelating dhr. A.J.A Putker als raadslid
Griffienummer: 2016-0016
3c. Beëdiging van de heer Putker als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5. Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Ceremoniële raadsvergadering van 29 januari 2016
5b Handelingen Raad 1 februari 2016
6. Lijst ingekomen stukken Raad 15 februari 2016
Griffienummer: 2016-0015
7. Hamerstukken
7a. Benoeming van mevr. A. Verwoort als Forumvoorzitter
Griffienummer: 2016-0011
7b. Benoeming van dhr. H.B. Demoed als Forumlid voor de VVD ter opvolging van mevr. Siebelink en mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A. Putker
Griffienummer: 2016-0012
8. Sluiting