Pagina delen

Raad 15 december 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 15-12-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 1 december 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 15 december 2014
Griffienummer: 2014-0172
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Benoeming lid en plaatsvervangend lid regioraad Stedendriehoek
Griffienummer: 2014-0174
6b Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Dennendijk 7 te Zutphen (Warnsveld)
Griffienummer: 2014-0179
6c Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 15 december 2014
Griffienummer: 2014-0178
6d Nieuwe verordening onderwijshuisvesting 2015
Griffienummer: 2014-0177
7 Implementatiebudget Sociaal Domein t.b.v. Het Plein
Griffienummer: 2014-0168
8 Financiƫn 2012 t/m 2015 zwembad
Griffienummer: 2014-0171
9 Verordening reclamebelasting - ondernemersfonds
Griffienummer: 2014-0176
10 Vaststellen bestemmingsplan Dennendijk 7 ten behoeve van functieverandering
Griffienummer: 2014-0175
11 Motie: Taalschakelklas moet blijven
Griffienummer: 2014-M0019
12 Sluiting