Raad 15 december 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 15-12-2014 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 15 december 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 15-12-2014
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 1 december 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 15 december 2014
Griffienummer: 2014-0172
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Benoeming lid en plaatsvervangend lid regioraad Stedendriehoek
Griffienummer: 2014-0174
6b Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Dennendijk 7 te Zutphen (Warnsveld)
Griffienummer: 2014-0179
6c Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 15 december 2014
Griffienummer: 2014-0178
6d Nieuwe verordening onderwijshuisvesting 2015
Griffienummer: 2014-0177
7 Implementatiebudget Sociaal Domein t.b.v. Het Plein
Griffienummer: 2014-0168
8 Financiën 2012 t/m 2015 zwembad
Griffienummer: 2014-0171
9 Verordening reclamebelasting - ondernemersfonds
Griffienummer: 2014-0176
10 Vaststellen bestemmingsplan Dennendijk 7 ten behoeve van functieverandering
Griffienummer: 2014-0175
11 Motie: Taalschakelklas moet blijven
Griffienummer: 2014-M0019
12 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 15-12-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl