Pagina delen

Raad 14 november 2022 (19:30 - 23:00)

Datum 14-11-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 10 oktober 2022
7 Lijst ingekomen stukken Raad 14 november 2022
Griffienummer: 2022-0096
8 Hamerstukken
8a Voorbereidingsbesluit gebied "Fort de Pol"
Griffienummer: 2022-0092
8b Verordening jeugdhulp gemeente Zutphen 2022
Griffienummer: 2022-0097
Bespreekstukken
9a Verzoek om inlichtingen over het Kerkpad
Griffienummer: 2022-0103
9b Motie: Van de ter inzage liggende stukken dossier Kerkepad, openbare bespreekstukken maken
Griffienummer: 2022-M0054
10a Aanpassen van de omvang van de reserve Corona
Griffienummer: 2022-0093
10b Amendement: Instellen reserve Energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Steun voor ondernemers, instellingen en bedrijven
Griffienummer: 2022-A0024
10c Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Tijdelijke regeling voor dierenvoedselpakketten
Griffienummer: 2022-A0023
10d Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregelingenergiekostencrisis-uitbreiding warme huiskamer
Griffienummer: 2022-A0025
10e Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Aanvullend budget voor gratis energiebesparingsmaatregelen koop- en huurwoningen
Griffienummer: 2022-A0022
10f Instellen reserve Energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis
Griffienummer: 2022-0094
11 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
11a Motie: Behoudt de eigen cultuur en identiteit van Warnsveld
Griffienummer: 2022-M0055
11b Motie: Schone lucht akkoord
Griffienummer: 2022-M0056
11c Motie: Houdt rekening met je buren
Griffienummer: 2022-M0057
12 Sluiting

Handelingen

Er zijn nog geen handelingen gepubliceerd voor deze vergadering.