Pagina delen

Raad 14 mei 2018 (21:30 - 23:00)

Datum 14-05-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Afgesloten honden speelplaatsen
Griffienummer: 2018-M0011
2a2 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld
Griffienummer: 2017-M0014
2a3 Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018
Griffienummer: 2017-M0013
2a4 Motie: Haalbaarheidsonderzoek naar bouw van een Vikingschip
Griffienummer: 2017-M0020
2b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 23 april 2018
6 Lijst ingekomen stukken Raad 14 mei 2018
Griffienummer: 2018-0050
7 Hamerstukken
7a Begrotingswijziging 2018-13 diverse ramingen en overlopende posten
Griffienummer: 2018-0051
7b Bekrachtiging geheimhouding Taxatie Vispoortplein 16
Griffienummer: 2018-0048
7c Conceptbegroting 2019 en jaarstukken 2017 Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2018-0053
8a Interpellatieverzoek Burgerbelang inzake BMC rapport Formatiecalculatie Het Plein
Rapport BMC inzake calculatie van benodigde formatie op Het Plein voor uitvoering van de toebedeelde taken
Griffienummer: 2018-0049
8b Motie: Het Plein - Motie van wantrouwen
Griffienummer: 2018-M0021
9 Raadsvoorstel bij Rekenkameronderzoek Taakuitvoering op afstand Zutphen
Griffienummer: 2018-0042
10 Uittreedkosten gemeenschappelijke regeling Delta
Griffienummer: 2018-0023
11 Motie: Zutphen slaafvrije gemeente
Griffienummer: 2018-M0009
12 Sluiting