Raad 14 maart 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 14-03-2016 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 14 maart 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 14-03-2016
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: C. Abbenhues
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug
Griffienummer: 2015-M0005
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 15 februari 2016
4b Handelingen Raad 29 februari 2016
5 Lijst ingekomen stukken Raad 14 maart 2016
Griffienummer: 2016-0030
6 Hamerstukken
6a Intrekken diverse verordeningen
Griffienummer: 2016-0028
6b Instellen egalisatiereserve t.b.v. onderwijshuisvesting nieuwkomers
Griffienummer: 2016-0029
6c Diverse ramingen Forum en Raad 11 april 2016
Griffienummer: 2016-0014
6d Vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet 1994
Griffienummer: 2016-0031
7 Subsidie 2016 St. Zutphen Promotie
Griffienummer: 2016-0024
8 Motie: Realiseren van een verheven park, parkeerruimte Houtwal en brug
Griffienummer: 2015-M0032
9 Motie: De bovenkamer
Griffienummer: 2016-M0007
10 Motie: Experimenteren met vertrouwen door minder regels in de bijstand
Griffienummer: 2016-M0001
11 Motie: Democratisering huurdersvertegenwoordiging
Griffienummer: 2016-M0004
12 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 14-03-2016

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl