Pagina delen

Raad 14 december 2021 (19:30 - 23:00)

Datum 14-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Heropening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4a Oprichting Zutphens Sport en accommodatiebedrijf (ZSA BV)
Griffienummer: 2021-0131
4b Motie: IJsselmeeuwen
Griffienummer: 2021-M0047
5a Overnemen conclusies en aanbevelingen rekenkameronderzoek invoering Omgevingswet 2016-2021
Griffienummer: 2021-0108
5b Motie: Regie op de invoering van de Omgevingswet
Griffienummer: 2021-M0042
5c Motie: Kan het anders, raad beter in haar rol
Griffienummer: 2021-M0043
6 Krediet herstel bouwfouten Berkenlaan 389
Griffienummer: 2021-0112
7 Corona middelen jeugd 2022
Griffienummer: 2021-0127
8 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2022
Griffienummer: 2021-0122
9 Beantwoording van aan de raad gerichte brief over het voornemen van Tribuut om lid te worden van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB)
Griffienummer: 2021-0121
10 Moties vreemd aan de orde van de dag
10a Motie: De versterking van de lokale (onderzoeks-)journalistiek
Griffienummer: 2021-M0035
10b Motie: Menstruatie armoede
Griffienummer: 2021-M0040
11 Sluiting