Pagina delen

Raad 14 december 2020

Datum 14-12-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 9 november 2020
6b Handelingen Raad 10 november 2020
6c Handelingen besloten Raad 26 november 2020
7 Lijst ingekomen stukken Raad 14 december 2020
Griffienummer: 2020-0098
8 Hamerstukken
8a Financiële bijdrage ontwerpfase fietsroute F348 Deventer-Zutphen
Griffienummer: 2020-0101
8b Vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2020-0105
8c Vaststellen bestemmingsplan "Zutphen, Badhuisweg 3 – Veerstraat 5"
Griffienummer: 2020-0106
8d Incidentele bezuinigingen 2020 (spoor 4)
Griffienummer: 2020-0102
8e 2e Verzamelbegrotingswijziging 2020
Griffienummer: 2020-0099
8f Benoeming Forumlid Mark Purperhart voor CDA
Griffienummer: 2020-0112
8g Bekrachtiging geheimhouding bijlage 3 MPG 2020-2
Griffienummer: 2020-0108
8h Bekrachtiging geheimhouding raad 26 november 2020
Griffienummer: 2020-0115
9 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-2
Griffienummer: 2020-0107
10 Kredietaanvraag herpositionering grondposities Noordrand De Hoven
Griffienummer: 2020-0100
11 Initiatiefraadsvoorstel Financiële Kaderstelling
Griffienummer: 2020-0110
12 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verhoging schoorsteen GMB
Griffienummer: 2020-0104
13 Vaststelling van de Haven- en IJsselkadeverordening en Verordening Havengelden
Griffienummer: 2020-0114
14a Amendement: Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2021 - Toeristenbelasting, uitzondering kampeerboerderijen
Griffienummer: 2020-A011
14b Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2021
Griffienummer: 2020-0109
15 Motie: Jongerenwoningen
Griffienummer: 2020-M0033
16 Sluiting