Raad 14 december 2015 (21:30 - 23:00)

Datum: 14-12-2015 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 14 december 2015 (21:30 - 23:00)

Datum: 14-12-2015
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van dhr. G.J.N. Müller als raadslid
Griffienummer: 2015-0195
3c Beëdiging van de heer G.J.N. Müller als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4a1 Motie: Compacte Algemene Plaatselijke Verordening
Griffienummer: 2015-M0024
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen raad 30 november 2015
6 Lijst ingekomen stukken Raad 14 december 2015
Griffienummer: 2015-0193
7 Hamerstukken
7a Diverse ramingen Forum en Raad 14 december 2015
Griffienummer: 2015-0191
7b Benoeming Forumlid H.J.M. Verschure
Griffienummer: 2015-0200
8 Benoeming lid Auditcommissie Zutphen
Griffienummer: 2015-0184
9 Grondstoffenplan 2016-2020
Griffienummer: 2015-0171
10 Zienswijze Raad aanvraag Vangnetregeling 2015
Griffienummer: 2015-0172
11 De Hanzehof: plan van aanpak en exploitatietekort seizoen 2014/2015
Griffienummer: 2015-0170
12 Motie: Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug
Griffienummer: 2015-M0005
13 Motie: Verbeteren fietsparkeren
Griffienummer: 2015-M0031
14 Integraal Veiligheidsplan 2016-2019
Griffienummer: 2015-0186
15 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 14-12-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl