Pagina delen

Raad 14 december 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 14-12-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van dhr. G.J.N. Müller als raadslid
Griffienummer: 2015-0195
3c Beëdiging van de heer G.J.N. Müller als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4a1 Motie: Compacte Algemene Plaatselijke Verordening
Griffienummer: 2015-M0024
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen raad 30 november 2015
6 Lijst ingekomen stukken Raad 14 december 2015
Griffienummer: 2015-0193
7 Hamerstukken
7a Diverse ramingen Forum en Raad 14 december 2015
Griffienummer: 2015-0191
7b Benoeming Forumlid H.J.M. Verschure
Griffienummer: 2015-0200
8 Benoeming lid Auditcommissie Zutphen
Griffienummer: 2015-0184
9 Grondstoffenplan 2016-2020
Griffienummer: 2015-0171
10 Zienswijze Raad aanvraag Vangnetregeling 2015
Griffienummer: 2015-0172
11 De Hanzehof: plan van aanpak en exploitatietekort seizoen 2014/2015
Griffienummer: 2015-0170
12 Motie: Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug
Griffienummer: 2015-M0005
13 Motie: Verbeteren fietsparkeren
Griffienummer: 2015-M0031
14 Integraal Veiligheidsplan 2016-2019
Griffienummer: 2015-0186
15 Sluiting