Pagina delen

Raad 13 oktober 2020 (18:30 - 19:00)

Datum 13-10-2020 Tijd 18:30 - 19:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststelling van de agenda
3 Vaststellen Handelingen
3a Handelingen raad 21 september 2020
4 Lijst ingekomen stukken raad 12 oktober 2020
5 Hamerstukken
5a Herbenoeming dhr. A.B.M. Gloerich extern lid van de rekenkamercommissie
Griffienummer: 2020-0080
5b Subsidie programma Rivier in de Stad
Griffienummer: 2020-0081
5c Bekrachtiging geheimhouding bijlagen Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2021-2025
Griffienummer: 2020-0088
5d Vaststellen beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed
Griffienummer: 2020-0087
5e Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2020-0090
6 Concept regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan 2021-2024 VNOG
Griffienummer: 2020-0085
7 Motie: Vergroening en verkoeling Zutphen
Griffienummer: 2020-M0021
8 Motie: Aansluiting Coalition of the willing
Griffienummer: 2020-M0024
9 Sluiting