Pagina delen

Raad 13 oktober 2014 (20:00 - 23:00)

Datum 13-10-2014 Tijd 20:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Vaststellen Handelingen
3a Handelingen raad 6 oktober 2014
4 Beleidsplannen en verordeningen sociaal domein
Griffienummer: 2014-0138
5 Motie: Eigen regie over persoonsgebonden budget
Griffienummer: 2014-M0012
6 Motie: Het recht om de gemeente uit te dagen
Griffienummer: 2014-M0018
7 Sluiting