Pagina delen

Raad 13 maart 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 13-03-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 13 februari 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 13 maart 2017
Griffienummer: 2017-0020
6 Hamerstukken
6a Aanschaf Backoffice systeem o.a. t.b.v. Wabo vergunning en toezicht
Griffienummer: 2017-0021
7 Motie: Behoud cultureel historisch erfgoed woningen De Mars
Griffienummer: 2016-M0031
8 Begrotingswijziging Cleantech Starters Fonds Zutphen
Griffienummer: 2017-0022
9 Aanbesteding verbreding oude IJsselbrug en groot onderhoud oude IJsselbrug
Griffienummer: 2017-0019
10 Sluiting